Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 787/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

organu 'zagadnienie wstępne' powinno pozostawać w takim związku z prowadzonym postępowaniem, iż bez jego rozstrzygnięcia nie jest możliwe kontynuowanie zasadniczego...
o określonej treści. Zagadnieniem wstępnym może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu. Przedmiotem zagadnienia...

I SA/Bd 885/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-01-16

zagadnienie wstępne stanowiące przesłankę zawieszenia postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Organ zauważył, że postępowania w sprawach łącznego...
zagadnienie wstępne jako przesłanka zawieszenia postępowania musi stanowić przeszkodę uniemożliwiającą rozstrzygnięcie danej sprawy. Zależności między rozstrzygnięciem wstępnym...

II SA/Bd 853/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-17

przed Wójtem Gminy L. postępowanie o rozgraniczenie działek [...] (obręb B.) i działki [...] (obręb P.) może stanowić zagadnienie wstępne przy orzekaniu w sprawie...
. wiedzy o wszczętym i nie zakończonym postępowaniu wznowieniowym odnoszącym się do rozgraniczenia działek, nie zostało ono uznane przez niego za zagadnienie wstępne w związku...

I SA/Bd 317/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-21

zagadnienie wstępne (prejudycjalne), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, może wpływać na wynik postępowania, a tym samym uzasadniało...
VIII Karny w sprawie sygn. akt VIII K 164/17 stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., uzasadniające zawieszenie prowadzonego wobec Spółki...

I SA/Bd 316/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-21

zagadnienie wstępne (prejudycjalne), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, może wpływać na wynik postępowania, a tym samym uzasadniało...
VIII Karny w sprawie sygn. akt VIII K 164/17 stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., uzasadniające zawieszenie prowadzonego wobec Spółki...

I SA/Bd 320/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-28

wstępne (prejudycjalne), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, może wpływać na wynik postępowania, a tym samym uzasadniało celowość...
Karny w sprawie sygn. akt VIII K 164/17 stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., uzasadniające zawieszenie prowadzonego wobec Spółki postępowania...

I SA/Bd 319/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-28

wstępne (prejudycjalne), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, może wpływać na wynik postępowania, a tym samym uzasadniało celowość...
Karny w sprawie sygn. akt VIII K 164/17 stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., uzasadniające zawieszenie prowadzonego wobec Spółki postępowania...

I SA/Bd 318/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-28

wstępne (prejudycjalne), czyli sytuacja, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, może wpływać na wynik postępowania, a tym samym uzasadniało celowość...
Karny w sprawie sygn. akt VIII K 164/17 stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., uzasadniające zawieszenie prowadzonego wobec Spółki...

I SA/Bd 440/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-06-04

wstępnym a sprawą podatkową, powinien mieć charakter prawny, a nie faktyczny. Ponadto, jak zaznaczył, organ podatkowy nie może tego zagadnienia rozstrzygnąć samodzielnie...
mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym., Wskazując na wyrok NSA z 13 września 2013r., sygn. akt II FSK 2644/2011, skarżąca podniosła, że Trybunał Konstytucyjny...

II SA/Bd 1622/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-06-29

zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne...
postępowania administracyjnego. Zagadnienie wstępne to zagadnienie, na które składają się następujące elementy konstrukcyjne, a mianowicie:, 1) wyłania się ono w toku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100