Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Bk 56/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-12

534/98). Organ wskazał, że związek pomiędzy zagadnieniem wstępnym a sprawą podatkową, powinien mieć charakter prawny, a nie faktyczny,, a ponadto organ podatkowy...
. Ponadto postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym nie jest zagadnieniem wstępnym w postępowaniu administracyjnym (podatkowym), w którym zakwestionowany przepis miałby...

II SA/Bk 117/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-21

prawnego albo inne okoliczności mające znaczenie prawne (tak B. Adamiak w B. Adamiak, J. Borkowski KPA. Komentarz, 6 wyd. Warszawa 2004, str. 437). Zagadnieniem wstępnym...
. Jaśkowska, A. Wróbel 'Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz', Zakamycze 2005, s. 573). Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. mogą być wyłącznie...

I SA/Bk 231/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-06

wniosku, że w sprawie mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, do którego rozstrzygnięcia jest władny Sąd, gdyż zagadnienie materialnoprawne - wymiar podatku za poszczególne...
prowadzonego postępowania wielokrotnie uznawał rozstrzygnięcie rozliczenia podatku za poszczególne miesiące 1999 r., za zagadnienie wstępne do postępowania w sprawie...

II SA/Bk 777/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-01-17

się, że zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych (vide. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze, 2005, wyd. II...
ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania., Powszechnie w doktrynie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym (prejudykatem), będzie kwestia prawna...

I SA/Bk 1327/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-03-31

z naruszeniem art. 70 § 1 o.p. Ponadto zarzucił naruszenie art. 201, § 1 pkt 2 o.p., poprzez błędne uznanie, że w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne., Postanowieniem...
Administracyjnego w Białymstoku, zarzucając naruszenie art. 201 § 1 pkt 2 o.p. poprzez błędne uznanie, że w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne oraz art. 187 § 1 w zw. z art...

I SA/Bk 1332/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-03-31

z naruszeniem art. 70 § 1 o.p. Ponadto zarzucił naruszenie art. 201, § 1 pkt 2 o.p., poprzez błędne uznanie, że w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne...
Administracyjnego w Białymstoku, zarzucając naruszenie art. 201 § 1 pkt 2 o.p. poprzez błędne uznanie, że w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne oraz art. 187 § 1...

I SA/Bk 1328/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-03-31

z naruszeniem art. 70 § 1 o.p. Ponadto zarzucił naruszenie art. 201 § 1 pkt 2 o.p., poprzez błędne uznanie, że w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne...
Administracyjnego w Białymstoku, zarzucając naruszenie art. 201 § 1 pkt 2 o.p. poprzez błędne uznanie, że w niniejszej sprawie istnieje zagadnienie wstępne oraz art. 187 § 1 w zw...

II SA/Bk 735/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-22

powinien istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem a tym wstępnym zagadnieniem i związek ten powinien mieć charakter bezpośredni, a zagadnienie wstępne...
. zarzucając:, - naruszenie przepisu art. 97 § 1 pkt 4 Kpa w zw. z art. 7, 9, 10, 77 § 1 i 80 Kpa poprzez błędne przyjęcie, że w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne...

II SA/Bk 725/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-15

merytorycznego zakończenia sprawy. Zagadnienie wstępne (kwestia prejudycjalna) to takie zagadnienie prawne, które powstało w toku postępowania, do którego rozstrzygnięcia...
zagadnieniem wstępnym zależy od tego, co jest przedmiotem sprawy głównej, a to z kolei wynika z przepisów prawa materialnego. Organ administracji publicznej obowiązany...

II SA/Bk 800/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-22

postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym...
zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Organ odniósł się też do zarzutów z zażalenia i stwierdził, że są one niezasadne. W jego ocenie, ważnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   84