Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Łd 237/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-07-28

zakończenia postępowania toczącego się przed sądem. Zatem, w ocenie organu, rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej wysokości podatku akcyzowego jest zagadnieniem wstępnym...
w sprawie podatku akcyzowego., W opinii organu zagadnieniem wstępnym w przedmiotowej sprawie jest prowadzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. postępowanie...

III SA/Łd 267/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-31

karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.;, - art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie zebrania...
, bez wskazań doświadczenia życiowego i z pominięciem oczywistych dowodów poprzez uznanie, że prowadzone postępowanie karne może być uznane zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97...

I SA/Łd 205/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-07

zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji...
może być wypowiedź co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Podniesiono, że z zagadnieniem wstępnym...

III SA/Łd 871/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, to jest o czyn z art. 297 § 1 k.k. Powyższa kwestia w ocenie organu stanowi zagadnienie wstępne, o którym mowa...
poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, że przedmiot sprawy karnej może stanowić zagadnienie wstępne w rozumieniu przedmiotowego przepisu, co skutkowało odmową podjęcia...

III SA/Łd 870/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-01-19

zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., co uzasadnia zawieszenie prowadzonego postępowania. Ponadto organ wskazał, że po zakończeniu śledztwa prowadzonego...
zagadnienie wstępne w rozumieniu przedmiotowego przepisu, co skutkowało odmową podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie przyznania płatności na rok 2017;, - art. 7 w zw. z art...

I SA/Łd 197/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-08

, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem...
co do uprawnienia lub obowiązku, stosunku lub zdarzenia prawnego albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną...

III SA/Łd 1012/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-10

o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie tego czy wnioskodawczyni posłużyła się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie...
za zarzucany czyn z art. 297 § 1 k.k., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów...

III SA/Łd 1013/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-10

o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym jest rozstrzygnięcie tego, czy wnioskodawczyni posłużyła się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie płatności...
z art. 297 § 1 k.k., stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia...

I SA/Łd 530/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-05

podatnika uznał, że zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm...
do przyjęcia, iż wyrok, który zapadnie z powództwa strony skarżącej stanowi zagadnienie wstępne w toczącym się postępowaniu podatkowym i bez tego wyroku organ podkowy...

III SA/Łd 67/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-04-27

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Organ wyjaśnił, że zagadnienie wstępne, o jakim mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. stanowi materialnoprawną przeszkodę...
w oparciu o przepis art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd karny. Zdaniem organu odwoławczego, zagadnieniem wstępnym w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100