Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 136/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-05-06

[...] do sygn.akt [...]. W tej sytuacji rozstrzygnięcie sprawy uzależnione jest od rozstrzygnięcia sporu przez Sąd powszechny, albowiem kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne...
postępowanie główne musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym i zagadnienie wstępne nie zostało...

SA/Rz 749/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-01

II instancji zażalenie zasługiwało na uwzględnienie, gdyż zagadnienie wstępne, stanowiące podstawę zawieszenia, w niniejszej sprawie nie występuje. Z akt sprawy wynika...
postępowania administracyjnego a zagadnieniem wstępnym. W przypadku gdy związek ten nie występuje, nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania w myśl omówionego...

SA/Rz 2135/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-09-12

powstania zaległości podatkowej Spółki była przedmiotem rozstrzygnięcia - jako zagadnienie wstępne - zaskarżonej decyzji., Podzielając - co do zasady - dopuszczalność...
wstępną, która winna być przedmiotem oceny Sądu jest istnienie zaległości podatkowej Spółki w zakresie podatku VAT za miesiąc grudzień 2000 r., Z ustalonego i bezspornego...

SA/Rz 597/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-11-21

sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego celem ustalenia daty wykonania murowanej części budynku mieszkalnego. Jest to zagadnienie wstępne...

SA/Rz 2363/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-22

. 3 odnosić także i do budynków., Po tych uwagach wstępnych przechodząc na grunt rozważań dotyczących NBP odnieść się należy do konkretnych postanowień poprzedniej i nowej...
, Normatywna regulacja ogólnych zagadnień finansów publicznych, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, praca zbiorowa pod red. E. Ruśkowskiego, Warszawa 2000 tom I str...

SA/Rz 595/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-21

wstępnych, przechodząc do zasadniczej kwestii spornej podkreślenia wymaga to, że co do zasady jej przedmiotem jest uprawnienie podatnika do obniżenia podatku...
- za rozpatrywany okres rozliczeniowy - podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu samochodów. Innymi zagadnieniami pochodnymi i ubocznymi, a wywołującymi...