Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 4/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-17

zważył, co następuje:, Zagadnieniem wstępnym, które wymaga rozważenia, jest ustalenie, czy w rozpatrywanej sprawie, przekazanej do rozpoznania przez Naczelny Sąd...
składowi wynika, że wyjaśnienie przedstawionych zagadnień prawnych jest niezbędne do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy., W myśl art. 26 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy...

FSA 1/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-09-25

Administracyjny w składzie siedmiu sędziów zważył, co następuje:, Zagadnieniem wstępnym, które wymaga rozważenia, jest ustalenie, czy w rozpatrywanej sprawie, przekazanej...
, wyjaśnienie przedstawionych zagadnień jest potrzebne do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy., Granice dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowoadministracyjnym nowych...

FSA 1/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-08-25

obowiązującym w grudniu 2000 r., jak wnosi podatnik., Rozpoznając skargę. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zagadnieniem wstępnym, które wymagało rozważenia...

FSA 1/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

Administracyjny w składzie siedmiu sędziów zważył, co następuje., I. Zagadnieniem wstępnym, które wymagało rozważenia, było ustalenie, czy w rozpatrywanej sprawie, przekazanej...

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

rozstrzygnięcia wstępnego, polegającego na ustaleniu tych przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z przychodami osiągniętymi po upływie okresu zwolnienia podatkowego...
, czy poniesione wydatki są czy nie są związane z przychodem podlegającym opodatkowaniu. W rozpatrywanej sprawie jest to zagadnienie rozstrzygane po dokonaniu...