Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 1/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-09-25

Administracyjny w składzie siedmiu sędziów zważył, co następuje:, Zagadnieniem wstępnym, które wymaga rozważenia, jest ustalenie, czy w rozpatrywanej sprawie, przekazanej...
, wyjaśnienie przedstawionych zagadnień jest potrzebne do prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy., Granice dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowoadministracyjnym nowych...