Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III AZP 1/84 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1984-12-31

nie byłoby prawidłowe, postępowanie sądowe bowiem nie mogłoby dotyczyć zagadnienia wstępnego, merytorycznego, lecz jedynie odnosić się do legalności uchylającej decyzji...
Administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem?, postanowił podjąć następującą uchwałę: I. Zagadnienie prawne objęte niniejszą uchwałą było przedmiotem wcześniejszego...