Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II FPS 3/06 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2006-11-20

i czystości substancji., Z powyższej wstępnej analizy wynika więc, że wnioskując o podjęcie uchwały w trybie i zakresie art. 15 par. 1 pkt 2 w zw. z art. 264 par. 2 Prawa...
na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie poprzez rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego: czy usługi świadczone...