Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

I OPS 4/17 - Postanowienie S NSA z 2019-04-01

na powyższe zagadnienie, wniesiono o wyjaśnienie: 'Czy do wykazania zarządu nieruchomością wykonywanego w dniu 27 maja 1990 r. Sygn. akt I OPS 4/17 przez państwowe jednostki...
administracyjnych (m.in. decyzji komunalizacyjnych) na niekorzyść stosowania zasady prawdy obiektywnej., Z tego względu, niezbędne pozostaje sformułowanie zagadnienia...