Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

VI SA/Wa 2198/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

, tj.:, I) sprawy dotyczące zawieszenia postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego (sygn. VI SA/Wa 921-925/12);, II) sprawy...
., Zagadnieniem bezstronności sędziowskiej zajmował się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny. W swym wyroku z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07 uznał, że art...

VI SA/Wa 2200/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

- w związku z cofnięciem pięciu zezwoleń):, I grupa: sprawy dotyczące zawieszenia postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
postępowaniu w sprawie brał udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie., Należy zauważyć, że zagadnieniem bezstronności sędziowskiej...

VI SA/Wa 2199/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

zawieszenia postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego (sygn. akt VI SA/WA 921-925/12);, II. sprawy dotyczące zawieszenia...
, że zagadnieniem bezstronności sędziowskiej zajmował się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny. W swym wyroku z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07 uznał, że art. 18 § 1 pkt...

VI SA/Wa 2202/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

dotyczące zawieszenia postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego (sygn. akt VI SA/WA 921-925/12);, II. sprawy dotyczące...
, że zagadnieniem bezstronności sędziowskiej zajmował się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny. W swym wyroku z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07 uznał, że art...

II GZ 507/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego (sygn. VI SA/Wa 921-925/12);, II. sprawy dotyczące zawieszenia postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń i skierowania pytania...

II GZ 659/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

jej pięciu zezwoleń), tj.:, 1. sprawy dotyczące zawieszenia postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego (sprawy o sygn. akt...

II GZ 471/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-08

postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego oraz w sprawach dotyczących częściowego cofnięcia zezwoleń z powodu rażącego...

II GZ 779/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

dotyczące zawieszenia postępowań w przedmiocie cofnięcia zezwoleń do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego (sprawy o sygn. akt od VI SA/WA 921/12 do VI SA/Wa 925/12...

II GZ 778/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-08

w przedmiocie cofnięcia zezwoleń do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego (sprawy o sygn. akt od VI SA/WA 921/12 do VI SA/Wa 925/12);, 2. sprawy dotyczące zawieszenia...

IV SAB/Wr 33/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-14

sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) przed rozprawą odbywa się narada wstępna składu orzekającego w celu omówienia występujących w sprawie zagadnień. Z kolei...
narady omówiono wszystkie wyłaniające się zagadnienia i aby rozstrzygnięte zostały wszystkie wnioski stron., Z powyższych unormowań wynika zatem ,że wyrok wydawany...
1   Następne >   2