Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

VI SA/Wa 1957/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

patentu na przedmiotowy wynalazek. Kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne, do rozstrzygnięcia którego, zgodnie z art. 284 pwp, właściwy jest sąd okręgowy. W przypadku...
, gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie...

VI SA/Wa 1958/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

na przedmiotowy wynalazek. Kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne, do rozstrzygnięcia którego, zgodnie z art. 284 pwp, właściwy jest sąd okręgowy. W przypadku, gdy w postępowaniu...
administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, zgodnie z art. 97 § 1 pkt. 4 kpa, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie. Jednocześnie wzywa...

II GSK 1412/15 - Wyrok NSA z 2017-03-30

, że rozstrzygnięcie sporu co do podmiotu uprawnionego do zgłoszenia stanowi zagadnienie wstępne. W przypadku powstania zagadnienia wstępnego organ administracji publicznej...
się do rozstrzygnięcia, czy wystąpiło w niej zagadnienie wstępne, narzucające konieczność zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Powołując się na doktrynę...

VI SA/Wa 2189/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-31

nadto, że zagadnieniem wstępnym nie może być wyjaśnienie okoliczności faktycznych., Postanowieniem z [...] kwietnia 2013 r. Kolegium Orzekające utrzymało w mocy postanowienie...
sprawy i wydanie decyzji nie zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4...

II GSK 2311/15 - Wyrok NSA z 2017-03-30

, że rozstrzygnięcie sporu co do podmiotu uprawnionego do zgłoszenia stanowi zagadnienie wstępne. W przypadku powstania zagadnienia wstępnego organ administracji publicznej...
się do rozstrzygnięcia, czy wystąpiło w niej zagadnienie wstępne, narzucające konieczność zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Powołując się na doktrynę...

VI SA/Wa 121/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-16

o rozstrzygnięcie w/w zagadnienia wstępnego załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie., Postanowienie zostało doręczone pełnomocnikom: zgłaszającego...
na wynalazek', co potwierdza prawidłowe uznanie, że sporne stanowiska zgłaszającego i wpółtwórcy A. W. stanowią zagadnienie wstępne i uzasadniają wydanie postanowienia...

VI SA/Wa 2178/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-28

na podstawie art. 100 § 1 k.p.a. może być kwestionowane wyłącznie w skardze na merytoryczną decyzję organu, który przejął do rozpoznania zagadnienie wstępne., Pismem...
określonej w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. ma obowiązek załatwić sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie, gdy strona mimo wezwania nie wystąpiła...

VI SA/Wa 2180/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-28

na podstawie art. 100 § 1 k.p.a. może być kwestionowane wyłącznie w skardze na merytoryczną decyzję organu, który przejął do rozpoznania zagadnienie wstępne., Pismem...
określonej w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. ma obowiązek załatwić sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie, gdy strona mimo wezwania nie wystąpiła...

II GSK 1799/18 - Wyrok NSA z 2022-05-12

stronami oraz skuteczność odstąpienia od nich. W tej sytuacji rozstrzygnięcie sporu między podmiotami stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
przysługuje prawo do zgłoszonego oznaczenia ma bezpośredni wpływ na toczące się postępowanie administracyjne i stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 §1 pkt 4 k.p.a....

VI SA/Wa 2703/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-14

działań uczestników na tle ustawy, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., które będzie miało wpływ...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub Sąd. Jak wskazał organ, w literaturze podkreśla się, że zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w wyżej...
1   Następne >   +2   +5   +10   24