Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

VI SA/Wa 1786/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-12

oraz złożenie wniosku o zbadanie konstytucyjności określonych za zagadnienie wstępne była już przedmiotem ustaleń sądów administracyjnych, które wielokrotnie wskazywały...
o zbadanie zgodności tego przepisu z Konstytucją nie jest dostateczną podstawą do przyjęcia, że powstało w ten sposób zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...

II SA/Wr 707/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-10

zagadnienia wstępnego związanego w wątpliwościami, czy inwestorowi przysługiwało prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 3 pkt 11 p.b.), gdyby prawo...
nawiązujące polemicznie do wywodu prawnego organu, pomijają istotne zagadnienia prawne występujące w nin. sprawie., Wszystkie spierające się strony szeroko omawiają...