Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 822/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-26

, rozstrzygnięcia tych komisji stanowią zagadnienia wstępne, stanowiące podstawę do wydania konkretnych decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...
) 'orzeczenie komisji lekarskiej stanowi rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego', które jest podstawą do wydania właściwej, przepisanej prawem decyzji. Dopiero na etapie...

II SA/Wa 2015/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-20

ze służbą, poddane są kontroli sądów powszechnych, jako zagadnienia wstępne w sprawach, których przedmiotem jest prawo do świadczeń uwarunkowanych owymi zagadnieniami wstępnymi...
Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji., Przechodząc do analizy zaskarżonego orzeczenia w części dotyczącej zagadnienia samego inwalidztwa oraz związku tego inwalidztwa...

I OSK 93/10 - Wyrok NSA z 2010-04-30

, kontroli sądu administracyjnego może podlegać orzeczenie komisji lekarskich stanowiąc zagadnienie wstępne dające podstawę do wydania rozstrzygnięcia, w znaczeniu...
administracyjnym, dotyczącym funkcjonariusza. W postępowaniu rekrutacyjnym orzeczenie komisji lekarskiej nie ma takiego znaczenia, nie jest zagadnieniem wstępnym...

II SA/Wa 1381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-29

komisji lekarskich ABW stanowią wyłącznie 'rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego' oraz, że orzeczenia regionalnych komisji lekarskich stanowią nierozerwalną całość, a zatem...
. Orzeczenia z tej drugiej grupy mają wyłącznie charakter orzeczenia wstępnego, jako jedna z przesłanek ustalenia prawa do określonych świadczeń, ich zakresu i wysokości...

I OSK 220/10 - Wyrok NSA z 2010-07-22

w Warszawie, że wszystkie orzeczenia komisji lekarskich ABW stanowią wyłącznie 'rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego' oraz że orzeczenia regionalnych komisji lekarskich...
w sprawach odszkodowawczych lub emerytalno-rentowych. Orzeczenia z tej drugiej grupy mają wyłącznie charakter orzeczenia wstępnego, jako jedna z przesłanek ustalenia...

II SA/Wa 1993/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-10

mieć charakter zagadnienia wstępnego. Takiego charakteru nie można przypisać rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 4/18...

II SA/Wa 20/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-09

. Należy podkreślić, że związek tych postępowań musi być bezpośredni, a rozstrzygnięcie spraw w innych postępowaniach mieć charakter zagadnienia wstępnego. Takiego...
charakteru nie można przypisać rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt [...]., Zaznaczyć jednocześnie należy, że zawieszenie...

II SA/Wa 1808/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-02

. Należy podkreślić, że związek tych postępowań musi być bezpośredni, a rozstrzygnięcie spraw w innych postępowaniach mieć charakter zagadnienia wstępnego. Takiego...
charakteru nie można przypisać rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 4/18., Zaznaczyć jednocześnie należy, że zawieszenie...

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

, uznając, że w niniejszej sprawie brak jest związku przyczynowego pomiędzy zagadnieniem wstępnym w rozumieniu strony, jakim była skarga na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu...

II SA/Wa 1825/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-17

. Należy podkreślić, że związek tych postępowań musi być bezpośredni, a rozstrzygnięcie spraw w innych postępowaniach mieć charakter zagadnienia wstępnego. Takiego charakteru...
nie można przypisać rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt P 4/18., Zaznaczyć jednocześnie należy, że zawieszenie...
1   Następne >   2