Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Równouprawnienie kobiet X

II SA/Po 520/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-08-27

kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej, a także do sposobu spędzania czasu wolnego. Zagadnienia te unormowane zostały w art. 6 ust. 1 Konstytucji ('Rzeczpospolita Polska...
oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania' 2. 'Ochronę praw lokatorów określa ustawa') pozostaje w kolizji z art. 19 Karty, a zagadnień...