Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I GSK 1524/13 - Wyrok NSA z 2015-05-28

Ordynacji podatkowej. W tym stanie rzeczy kwestia skutecznego doręczenia musiała zostać potraktowana jako swoiste zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie wpływa na losy...
w pierwszej kolejności, czy doszło do prawidłowego doręczenia decyzji, co jest swoistym 'zagadnieniem wstępnym' w sprawie o przywrócenie terminu. W tym zakresie...

I SA/Go 819/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-21

czy też nie, musi zostać potraktowana jako zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie wpływa na losy oceny wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, (por...

III SA/Łd 777/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-05

, a to: pisma z Sądu Rejonowego dla Ł-Ś w [...] [...] Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - celem wykazania braku rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w rozumieniu art...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wypada zauważyć, że przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie nie była kwestia prawidłowości...

III SA/Łd 715/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-05

w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - celem wykazania braku rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. oraz dokumentacji...
braku rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wypada zauważyć, że przedmiotem kontroli w niniejszej sprawie nie była kwestia...

VII SA/Wa 1110/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-14

, ale od sądu orzekającego w ww. sprawie. Wskazano, że kwestia wydania nieruchomości miała być zagadnieniem wstępnym przed jakimkolwiek rozpatrywaniem spraw administracyjnych...

II GZ 1116/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-04

wstępne, którego rozstrzygnięcie wpływa na losy oceny wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Przy założeniu, że strona ma w tym zakresie rację i doręczenie...
. pod adresem: http:// orzeczenia.nsa.gov.pl)., Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, kwestia skutecznego doręczenia musi zostać potraktowana jako swoiste zagadnienie...

I SA/Gl 382/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-06

, podniosła, że sprawa ciągnie się od 2000 roku, a 'zagadnienie wstępne w sprawie w Polsce nie zostało rozwiązane' gdyż ustanowiony dla niej w sprawach o sygn. akt, I SA/Gl...

I SA/Gl 383/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-06

, podniosła, że sprawa ciągnie się od 2000 roku, a 'zagadnienie wstępne w sprawie w Polsce nie zostało rozwiązane' gdyż ustanowiony dla niej w sprawach o sygn. akt, I SA/Gl...

I OZ 117/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-03

w postępowaniu administracyjnym, albowiem nie to jest przedmiotem wskazanego postępowania. Należy podkreślić, iż orzeczeniem w sprawie zagadnienia wstępnego...

II GZ 160/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

, że kwestia skutecznego doręczenia musi zostać potraktowana jako swoiste zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie wpływa na losy oceny wniosku o przywrócenie terminu...
dla strony skutków procesowych. W sprawie kluczowym zagadnieniem jest kwestia winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu. Kryterium braku winy, stanowiące przesłankę...
1   Następne >   +2   +5   8