Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

pozwalają na przyjęcie następujących wstępnych wniosków:, a. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy tego, czy rozpatrywane łącznie przepisy art. 8 i art. 11 ustawy z dnia 13 lipca...
. Może więc powstać wątpliwość, czy wnioskowi należy nadać dalszy bieg w postępowaniu przed TK. Zagadnienie to Trybunał rozważył z urzędu i podtrzymał swe pozytywne stanowisko...

II SA/Po 422/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

odwoławczym składa się z trzech faz: fazy wstępnej, fazy wyjaśniającej i fazy wydawania decyzji. W fazie wstępnej organ odwoławczy jest obowiązany ocenić, czy odwołanie...
przez te Koleje w toku dalszej jego działalności., Stąd też wobec braków przeprowadzonego postępowania zagadnienie czasu i okoliczności przejścia przedmiotowej linii...

SA/Ka 2160/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-12-04

- w konsekwencji - rozproszenie tytułów własności. Przedstawiony bowiem wyżej przebieg prywatyzacji /przekształcenie w spółkę/ ma charakter wstępny i poprzedza etap właściwej...
przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z aktów administracyjnych, Państwo i Prawo 1994 nr 7-8 str. 44-46; B. Brzeziński, M. Kalinowski: Wybrane zagadnienia...