Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Po 14/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-26

, od nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organ wyższej instancji., Z uzasadnienia wynika, że organ zagadnienie wstępne postrzega w zakończeniu prawomocnym...
również skarżącym) i H. R. 1 postępowanie o wznowienie postępowania w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

I SA/Po 15/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-26

, od nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organ wyższej instancji., Z uzasadnienia wynika, że organ zagadnienie wstępne postrzega w zakończeniu prawomocnym...
również skarżącym) i H. R. 1 postępowanie o wznowienie postępowania w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

I SA/Po 13/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-05-26

, od nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organ wyższej instancji., Z uzasadnienia wynika, że organ zagadnienie wstępne postrzega w zakończeniu prawomocnym...
również skarżącym) i H. R. 1 postępowanie o wznowienie postępowania w sprawie podatku rolnego i od nieruchomości do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

III SA/Po 290/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-14

skarżącego organ odwoławczy winien ocenić, czy podana przez skarżącego we wniosku o zawieszenia okoliczność stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji...
podatkowej. Podkreślić bowiem należy, iż zagadnienie wstępne (prejudycjalne) ma miejsce w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy leży w kompetencji innego sądu...

I SA/Gl 1233/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-26

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy podatkowej, stanowiąc przesłankę...
w korzystaniu z nieruchomości. Sąd podziela stanowisko organów podatkowych, iż ww. sprawa cywilna tocząca się przed sądem powszechnym nie stanowi zagadnienia wstępnego...

I SA/Gl 1234/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-26

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem...
tocząca się przed sądem powszechnym nie stanowi zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 O.p., zgodnie z którym organ podatkowy zawiesza postępowanie...

I SA/Gl 1235/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-04-26

od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy podatkowej...
rozstrzygnięciem kwestii prawnej, zaś ocena tego zagadnienia wstępnego, należy ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu państwowego...

I SA/Gd 1946/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-03-03

nie zawieszenie postępowania w sytuacji, gdy wydanie decyzji podatkowej było uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Starostę dalej: 'Starosta') w przedmiocie...
zagadnienia wstępnego przez Starostę w przedmiocie wniosku skarżących o zaktualizowanie danych dotyczących nieruchomości objętych podatkiem od nieruchomości, a zawartych...

I SA/Gd 1035/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-02-13

niezawieszenie postępowania w sytuacji gdy wydanie decyzji było uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez Starostę w przedmiocie wniosku skarżących...

II FSK 1588/12 - Wyrok NSA z 2014-05-27

, gdyż rozpatrzenie sprawy podatkowej i wydanie decyzji podatkowej, nie było uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Autor skargi kasacyjnej...
1   Następne >   2