Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Kr 1885/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-24

przedmiotowej nieruchomości, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej nie uzasadniają twierdzenia, że jest to zagadnienie wstępne od rozstrzygnięcia którego zależy rozpatrzenie sprawy...
2 Ordynacji podatkowej., Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie było ustalenie, czy w ramach toczącego się postępowania podatkowego ujawniło się zagadnienie wstępne...

II FSK 1004/16 - Wyrok NSA z 2018-04-24

bezprawnym zastosowaniem art. 201 § 1 pkt 2 o.p. i upływem terminu prawa do wydania decyzji. W niniejszym postępowaniu, zdaniem organów zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...
orzeczeniem sprawy dotyczącej roszczenia o zachowek nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 i art. 68 § 5 o.p. Na potwierdzenie swojego stanowiska Sąd...

II FSK 1742/18 - Wyrok NSA z 2020-11-05

oraz ustalenia wysokości ewentualnego odszkodowania jest zagadnieniem wstępnym przed ustaleniem wymiaru podatku, gdyż dopiero jego wartość będzie podstawą do wyliczeń podatkowych...
o odszkodowanie jest zatem zagadnieniem wstępnym przed ustaleniem wymiaru podatku;, 3) art. 1 ust 1 pkt 1 u.p.s.d., poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że przysługujące...

II FSK 1227/18 - Wyrok NSA z 2020-10-02

odszkodowania jest zagadnieniem wstępnym przed ustaleniem wymiaru podatku, gdyż dopiero jego wartość będzie podstawą do wyliczeń podatkowych, a co więcej...
podatkowym, a kwestią będącą przedmiotem postępowania, które można określić jako wstępne, polegać powinien na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu...

II FSK 1226/18 - Wyrok NSA z 2020-10-02

odszkodowania jest zagadnieniem wstępnym przed ustaleniem wymiaru podatku, gdyż dopiero jego wartość będzie podstawą do wyliczeń podatkowych, a co więcej nie jest wykluczona...
będącą przedmiotem postępowania, które można określić jako wstępne, polegać powinien na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu prejudycjalnym, stanowi...

II FSK 1229/18 - Wyrok NSA z 2020-10-02

odszkodowania jest zagadnieniem wstępnym przed ustaleniem wymiaru podatku, gdyż dopiero jego wartość będzie podstawą do wyliczeń podatkowych, a co więcej nie jest wykluczona...
przedmiotem postępowania, które można określić jako wstępne, polegać powinien na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu prejudycjalnym, stanowi...

II FSK 1224/18 - Wyrok NSA z 2020-10-02

odszkodowania jest zagadnieniem wstępnym przed ustaleniem wymiaru podatku, gdyż dopiero jego wartość będzie podstawą do wyliczeń podatkowych, a co więcej...
, a kwestią będącą przedmiotem postępowania, które można określić jako wstępne, polegać powinien na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w postępowaniu prejudycjalnym...

III SA/Wa 122/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-14

, nie było zagadnieniem wstępnym, od którego zależało nabycie praw i roszczeń już nabytych w drodze dziedziczenia. Tym samym stwierdził brak przesłanek do zawieszenia...
' postępowania określonego w Ordynacji podatkowej., W ocenie Skarżących ustalenie wysokości odszkodowania jest zagadnieniem wstępnym przed ustaleniem ewentualnego wymiaru podatku...

III SA/Wa 123/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-14

' postępowania określonego w Ordynacji podatkowej., W ocenie Skarżących ustalenie wysokości odszkodowania jest zagadnieniem wstępnym przed ustaleniem ewentualnego wymiaru podatku...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym jest sytuacja...

I SA/Łd 161/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-12

rozstrzygnięcie sprawy w innym postępowaniu., W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka jednak nie zachodzi, ponieważ nie mamy w niej do czynienia z zagadnieniem wstępnym, wymagającym...
pkt 1 lit. a O.p., Zagadnieniem wstępnym jest natomiast sytuacja, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym...
1   Następne >   +2   +5   +10   21