Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Kr 595/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-03

. Zagadnienie wstępne dotyczy wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej w ogóle rozstrzygnięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy podatkowej (por. wyrok NSA z dnia 11...
grudnia 2012 r., sygn. akt II FSK 831/11). Zagadnienie wstępne istnieje zatem wtedy, kiedy aby wydać decyzję w postępowaniu głównym, pewna okoliczność...

I SA/Lu 641/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-14

w innym postępowaniu, ale nie oznacza to wcale, że rozstrzygnięcie w jednej z tych spraw jest zagadnieniem wstępnym w drugiej., Stanowisko wyrażone przez organ odwoławczy...
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Przepis ten nie zawiera definicji pojęcia 'zagadnienia wstępnego', nie mniej jednak w doktrynie uznaje...

I SA/Ol 423/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-06-18

rozpoznania jego podania o zmianę klasyfikacji pojazdu organ odwoławczy wskazał, że w niniejszej sprawie nie wystąpiło zagadnienie wstępne. Ewentualne zmiany w dowodzie...
., Na tle tak zarysowanego zagadnienia wskazać należy na wstępie, iż zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r...

I SA/Kr 1116/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-15

budziło uznanie za zagadnienie wstępne poddania kontroli sądu administracyjnego decyzji kasacyjnej organu drugiej instancji, czyli decyzji wydanej na podstawie art. 233 § 2...

I SA/Go 161/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-04

opodatkowania, organ odwoławczy stwierdził, że ustalenie powyższego nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego przez inny organ, lecz ustaleniem stanu faktycznego...

I SA/Go 163/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

, że ustalenie powyższego nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego przez inny organ, lecz ustaleniem stanu faktycznego, dlatego też organ I instancji zasadnie nie zawiesił...

I SA/Go 162/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

transportu będące przedmiotem opodatkowania, organ odwoławczy stwierdził, że ustalenie powyższego nie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego przez inny organ...

I SA/Go 164/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-06

zagadnienia wstępnego przez inny organ, lecz ustaleniem stanu faktycznego, dlatego też organ I instancji zasadnie nie zawiesił z urzędu postępowania w sprawie., Zdaniem SKO...

I SA/Sz 181/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

. Wobec tego, zdaniem pełnomocnika strony, zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stało się konieczne. Do wniosku załączono kopię pozwu...
. nie jest już właścicielem tych środków. Podatnik uznał, że kwestia ustalenia, czy jest on właścicielem tych środków stanowi kwestię wstępną dla określenia wysokości zobowiązania...

I SA/Sz 184/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

. Wobec tego, zdaniem pełnomocnika strony, zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stało się konieczne. Do wniosku załączono kopię pozwu...
ustalenia, czy jest on właścicielem tych środków stanowi kwestię wstępną dla określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Do wniosku o zawieszenie dołączono kopię pozwu...
1   Następne >   2