Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II FSK 1589/12 - Wyrok NSA z 2014-05-27

. 201 § 1 pkt 2 o.p., gdyż rozpatrzenie sprawy podatkowej i wydanie decyzji podatkowej, nie było uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd...

I SA/Kr 308/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-09

wstępnego przez inny sąd, zaś organ prowadzący sprawę w l instancji mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zawiesił toczącego się postępowania;, - art. 11 k.p.a. poprzez...
decyzji organu l instancji i umorzenie postępowania w sytuacji, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w sprawie uzależnione było od rozstrzygnięcia zagadnienia...

I SA/Bk 443/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-21

. z art. 189- k.p.c. poprzez niezasadne uznanie za prawidłową decyzji Burmistrza S., który samodzielne rozstrzygnął zagadnienie wstępne, dotyczące rozbieżności danych...