Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I GSK 102/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

postępowania., Postanowieniem z dnia [...] lutego 2014 r. DIC w Warszawie utrzymał w mocy kwestionowane orzeczenie. Organ wskazał, że zagadnieniem wstępnym - o jakim mowa...
sprawie. Zagadnienie wstępne cechują cztery koniunktywne elementy tj. zagadnienie to wyłania się w toku postępowania, jego rozstrzygniecie należy do innego organu lub sądu...

I GSK 49/16 - Wyrok NSA z 2018-01-26

wstępne dotyczy wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej w ogóle rozstrzygnięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawy podatkowej. Zagadnienie wstępne istnieje zatem...
decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy,, 4) istnieje zależność między...

III SA/Kr 150/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-05

zagadnienia wstępnego składają się cztery elementy: 1) zagadnienie wstępne wyłania się w toku postępowania podatkowego, 2) jego rozstrzygnięcie należy do innego organu lub sądu, 3...
) rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, zatem zagadnienie wstępne musi poprzedzać rozpatrzenie sprawy oraz 4...

III SA/Łd 434/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-30

. Wskazana współzależność pomiędzy tymi postępowaniami jest na tyle silna, że nakazuje uznać postępowanie w sprawie podatku akcyzowego za zagadnienie wstępne w rozumieniu art...
tego zagadnienia jest warunkiem rozstrzygnięcia sprawy podatkowej w ogóle, a nie warunkiem wydania decyzji o określonej treści. Zagadnienie wstępne wiąże się zatem z wystąpieniem...

V SA/Wa 955/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-17

., Zaskarżonym postanowieniem z [...] lutego 2014 r. Dyrektor IC utrzymał w mocy ww. postanowienie Naczelnika UC. Organ zwrócił uwagę, że zagadnieniem wstępnym - o jakim mowa...
., Dyrektor IC wyjaśnił, że zagadnienie wstępne cechują cztery koniunktywne elementy:, 1) zagadnienie to wyłania się w toku postępowania;, 2) jego rozstrzygniecie należy...

III SA/Gl 798/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-18

opałowego. Zdaniem Spółki przed rozstrzygnięciem sprawy niezbędne jest także uprzednie rozstrzygnięcie następujących zagadnień wstępnych: zakończenie dochodzenia prowadzonego...
lub sąd. Zdaniem Naczelnika Urzędu Celnego w R. podniesione przez spółkę argumenty nie są zagadnieniami wstępnymi, które uzależniają rozpatrzenie sprawy i wydanie...

III SA/Gl 797/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-16

oleju opałowego. Zdaniem Spółki przed rozstrzygnięciem sprawy niezbędne jest także uprzednie rozstrzygnięcie następujących zagadnień wstępnych: zakończenie dochodzenia...
organ lub sąd. Zdaniem Naczelnika Urzędu Celnego w R. podniesione przez spółkę argumenty nie są zagadnieniami wstępnymi, które uzależniają rozpatrzenie sprawy i wydanie...

III SA/Gl 747/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-21

o stwierdzenie nadpłaty i zwrot akcyzy za maj 2008 r. i błędne przyjęcie, że w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, czyli że zachodzi przesłanka uzasadniająca...
miesięcy roku 2007, Spółka uznając rozstrzygnięcie sprawy interpretacji podatkowej za zagadnienie wstępne wystąpiła o zawieszenie tych postępowań., Spółka za pośrednictwem...

III SA/Gl 752/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-21

postępowania podatkowego o stwierdzenie nadpłaty i zwrot akcyzy za październik 2008 r. i błędne przyjęcie, że w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne...
postępowania podatkowego o stwierdzenie nadpłaty i zwrot akcyzy za październik 2008 r. i błędne przyjęcie, że w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne...

III SA/Gl 753/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-21

o stwierdzenie nadpłaty i zwrot akcyzy za listopad 2008 r. i błędne przyjęcie, że w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne, czyli że zachodzi przesłanka uzasadniająca...
nadpłatowych dotyczących poszczególnych miesięcy roku 2007, Spółka uznając rozstrzygnięcie sprawy interpretacji podatkowej za zagadnienie wstępne wystąpiła o zawieszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100