Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

IV SA/Gl 383/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-16

o stopniu niepełnosprawności uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. Wnioskowi nie mógł zostać nadany dalszy bieg ze względu na zagadnienie wstępne w postaci braku orzeczenia...
postępowania ponieważ w sprawie nie występuje zagadnienie wstępne. Odwołano się do tez zamieszczonych w postanowieniu NSA z dnia 7 lutego 2001 r., sygn. akt I SA 2585/00...

II GSK 460/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

gdy bezsporne jest, iż zagadnienie wstępne nie występuje, nie może mieć istotnego wpływu na wynik sprawy., Skargą kasacyjną spółka I. zaskarżyła wyrok Wojewódzkiego Sądu...
o przepis art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. gdyż w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne, którego rozpoznanie mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy w sytuacji, gdy jedyną...

II GSK 459/08 - Wyrok NSA z 2008-11-07

jest, iż zagadnienie wstępne nie występuje, nie może mieć istotnego wpływu na wynik sprawy., Skargą kasacyjną spółka I. zaskarżyła wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
§ 1 pkt 4 K.p.a. gdyż w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne, którego rozpoznanie mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy w sytuacji, gdy jedyną przesłanką...

V SA/Wa 58/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

w terminie i nie dokonał zawieszenia postępowania co okresów sprawozdawczych od [...] 2005 r. do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego,, 2) przepisów prawa materialnego...

V SA/Wa 1227/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

krajowe mają obowiązek orzekać na podstawie wcześniejszych orzeczeń wstępnych. W praktyce, jak i wypracowanej na jej tle doktrynie uznaje się zatem, iż orzeczenia...
jako poważne naruszenie prawa wspólnotowego (v. wyrok TS z 30 września 2003 r.; C - 224/01 Köbler V. Austria)., Orzeczenia wstępne TSUE, w których interpretowane są przepisy...