Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

I SA/Kr 1745/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-28

w przedmiocie utraty statusu zakładu pracy chronionej przez E. Sp. z o.o. stanowi zagadnienie wstępne dla toczącego się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym postępowania...
zakładu pracy chronionej należy uznać za zagadnienie wstępne., Nie ma żadnych prawnych ani faktycznych przeciwwskazań do zawieszenia niniejszego postępowania...

II SA/Po 190/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-21

skarżącego rozpatrzenie tego powództwa i przyszły wyrok sądu cywilnego stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 pkt 4 kpa w niniejszej sprawie i stanowi...
art. 97 pkt 4 kpa, z uwagi na konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd cywilny oraz dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze złożonego w dniu...