Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

I SA/Gd 56/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-03-21

rozstrzygające zagadnienie wstępne istotne dla rozstrzygnięcia w sprawie opłaty skarbowej., Na koniec wskazać należy na zupełnie błędne wnioski jakie Izba Skarbowa...
nie można odmówić zasadności, Izba bowiem mimo trafnych poglądów co do pewnych kwestii wstępnych w ostatecznym rezultacie doszła do błędnego wniosku., Krytycznie też trzeba ocenić...

I SA/Gd 494/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-12-07

zagadnienia wstępnego (np.: z uwagi na toczącą się sprawę sądową). Stąd też fakt, że wyrok oddalający apelację skarżącego i Seweryna Czaji uprawomocnił się dopiero w dniu...

FPS 13/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

z obowiązku/ z treści ustawy podatkowej, nie zaś innych ustaw., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Zagadnieniem wstępnym, które wymagało rozważenia...
- nie rozwijając szerzej tego zagadnienia - skład orzekający ogranicza się w tym zakresie tylko do stwierdzenia, iż celem wprowadzenia zmiany treści art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. 'k...

FSK 2070/04 - Wyrok NSA z 2005-04-01

podatnika stanowi zatem swoiste zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależy wydanie decyzji wymiarowej wobec podatnika., Sam fakt niepobrania przez notariusza opłaty...

III SA/Po 672/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

. 18.01.2002r. I SA 1506/00). Jak wskazuje się w orzecznictwie NSA, wstępnym warunkiem uznania, iż wystąpiło rażące naruszenie prawa jest stwierdzenie, że w zakresie objętym...
administracyjnego - Komentarz 6 wydanie Warszawa 2004). Wstępnym więc warunkiem uznania, iż wystąpiło rażące naruszenie prawa, jest stwierdzenie, że w zakresie objętym zaskarżoną...

III SA/Po 671/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

z dn. 18.01.2002r. I SA 1506/00). Jak wskazuje się w orzecznictwie NSA, wstępnym warunkiem uznania, iż wystąpiło rażące naruszenie prawa jest stwierdzenie, że w zakresie...
postępowania administracyjnego - Komentarz 6 wydanie Warszawa 2004). Wstępnym więc warunkiem uznania, iż wystąpiło rażące naruszenie prawa, jest stwierdzenie, że w zakresie...

II FSK 1359/05 - Wyrok NSA z 2006-11-10

własnej wstępnej oceny na kwotę 485.000zł., Wobec niezaakceptowania przez strony wartości nieruchomości wskazanej przez Urząd, organ zlecił ustalenie wartości rynkowej...
podstawie Urząd Skarbowy w P. dokonał wstępnej wyceny nieruchomości., Dyrektor Izby Skarbowej w W. rozpoznając ponownie sprawę, po uzyskaniu informacji Urzędu Skarbowego w P...

SA/Wr 523/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-09-26

- spowodowały podjęcie przez nią pewnych wstępnych czynności produkcyjnych. Skarżąca bowiem wyjaśniła, że zarówno półprodukty /wyroby w produkcji/, jak i przedmioty...
zagadnienia szlifowania szkła i kryształów i wadliwie przyjęli produkcję próbną, nie wykończoną za wyrób gotowy. , Odpowiadając na skargę, organ odwoławczy wnosił...

II GSK 1236/14 - Wyrok NSA z 2015-07-02

ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uczynił to w sytuacji, gdy na etapie poprzedzającym orzekanie w sprawie, a mianowicie na etapie wstępnej kontroli...
mimo nieuiszczenia należnego wpisu i braku wezwania do jego uiszczenia na etapie wstępnej kontroli skargi (art. 220 § 1 i § 3 w związku z art. 49 § 1 p.p.s.a.) i nakazanie...

III SA/Po 156/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., W świetle powyższego wstępnym warunkiem uznania, iż nastąpiło rażące naruszenie prawa, jest stwierdzenie, że w zakresie objętym zaskarżoną decyzją administracyjną...
co do zastosowanej podstawy prawnej rozstrzygnięcia, bez odniesienia się do wielu zagadnień podniesionych w sprzeciwie, a w szczególności brak rozważań co do tego dlaczego...
1   Następne >   2