Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

I SA/Gd 592/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-03-09

tutejszego Sądu zapewniając, że rozstrzygnięcie istnienia wierzytelności M. S. względem Skarbu Państwa stanowi zagadnienie wstępne, decydujące o istnieniu zobowiązania podatkowego...

II OZ 159/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

instancji z dnia 3 października 2017 r., co stanowi - zdaniem Stowarzyszenia - zagadnienie wstępne w niniejszym postępowaniu sądowo-administracyjnym., Naczelny Sąd...

II OZ 146/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

Administracyjny w Warszawie zagadnienia wstępnego o wykonanie przeglądu ekologicznego w sprawie z Ministrem Środowiska'., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...

II OZ 745/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-26

wpisu sądowego od skargi oraz ustanowienie pełnomocnika prawnego z urzędu nie zostało zakończone, co stanowi zagadnienie wstępne w niniejszym postępowaniu., Naczelny Sąd...

I SA/Ol 286/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-09

, co następuje:, Wstępne badanie wymogów formalnych zażalenia z dnia 17 października 2010 r. złożonego przez pełnomocnika wspólnika Spółki cywilnej P. doprowadziło do ustalenia...
cywilnych i ich wspólników - Wybrane zagadnienia - materiały na konferencję Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, Popowo 18-20 października 1999 r., Warszawa...