Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II OSK 1271/10 - Wyrok NSA z 2011-09-06

za kradzież drzew z nieruchomości, której dotyczy przedmiotowe postępowanie stanowi, zdaniem W. B., zagadnienie wstępne., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie prawne...

II SA/Łd 941/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-25

:, • przyjęcie, że złożenie wniosku o zasiedzenie jest zagadnieniem wstępnym, którego rozpatrzenie przez sąd powszechny jest niezbędne i konieczne do rozstrzygnięcia sprawy...
między rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym, z zastrzeżeniem, że ustalenie tego związku należy do organu. Formułując wymóg istnienia zależności, kodeks...

II SA/Łd 447/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

dla sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej. Zagadnienie wstępne musi zatem wpływać...
merytorycznego. Zagadnienie wstępne dotyczy więc sytuacji, w której rozpoznanie i rozstrzygniecie sprawy będącej przedmiotem postępowania uwarunkowane jest uprzednim...

II OSK 1263/10 - Wyrok NSA z 2011-09-09

zagadnienie wstępne stwarzające konieczność zawieszenia postępowania administracyjnego; art. 128 w zw. z art. 144 k.p.a. przez nierozpoznanie istoty sprawy zgodnie ze złożonym...
zażaleniem oraz naruszenie naczelnych zasad k.p.a. wyrażonych w art. 6, 7, 8, 9 i 10 tej ustawy., Zdaniem skarżących zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...

II OSK 1053/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

powinno nastąpić bez odwoływania się do wyniku postępowania w przedmiocie rekultywacji działek, na których drzewa te się znajdują. Z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...
materialnoprawnego, które ze swej istoty należy do kompetencji innego organu lub sądu. Poza sporem pozostaje to, że zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy...

II SA/Lu 691/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-05

, które ze swej istoty należy do kompetencji innego organu lub sądu. Oznacza to, że zagadnienie wstępne musi wpływać na rozpatrzenie sprawy głównej, a treść rozstrzygnięcia innego...
organu lub sądu jest koniecznym elementem rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez organ administracji. Zagadnieniem wstępnym mogą być wyłącznie kwestie...

II OSK 272/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

jeszcze rozstrzygnięte ww. zagadnienie wstępne., W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu., W toku...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania...

II OSK 275/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

zastosowanie, w sytuacji gdy nie zostało jeszcze rozstrzygnięte wyżej wskazane zagadnienie wstępne., W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko...
, że zagadnienie wstępne, o którym mowa we wskazanym przepisie ma charakter materialnoprawny, co oznacza, że zawieszenie postępowania administracyjnego z tej przyczyny...

II OSK 274/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

jego przedwczesne zastosowanie, w sytuacji gdy nie zostało jeszcze rozstrzygnięte wyżej wskazane zagadnienie wstępne., W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o jej oddalenie...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania...

II OSK 273/10 - Wyrok NSA z 2011-02-08

poprzez, jego przedwczesne zastosowanie, w sytuacji gdy nie zostało jeszcze rozstrzygnięte wyżej wskazane zagadnienie wstępne., W odpowiedzi na skargę SKO wniosło...
organ lub sąd, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte (B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz...
1   Następne >   +2   +5   9