Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 1539/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

niż ta, w której wydano poprzednie orzeczenie oraz gdy kwestia rozstrzygnięta innym wyrokiem stanowi zagadnienie wstępne. Moc wiążąca prawomocnego orzeczenia sądu charakteryzuje...
administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie (art. 97 § 1 pkt 4 KPA) i, stosownie do obowiązujących...

I OSK 2646/15 - Wyrok NSA z 2017-07-07

. - wystąpienia zagadnienia wstępnego. Organ dodał, że o zagadnieniu wstępnym można mówić jeśli jego związek ze sprawą przejawia się w takiej relacji, w której brak...
lotniskowych i wystąpić do właściwego organu (Prezesa UOKIK) o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego, organ uznał ten zarzut za nieuzasadniony. Organ zaznaczył, że w pierwotnym...

VII SA/Wa 2894/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-09

wstępnego, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Z tych samych względów organ nie uznał za zagadnienie wstępne orzeczenia wydanego przez Sąd w sprawie skargi na decyzję...
nie zależą od uprzedniego rozstrzygnięcia innego organu lub sądu, w związku z czym pytania prejudycjalne, na które powołuje się przewoźnik lotniczy nie stanowią zagadnienia...

VII SA/Wa 655/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację, gdy zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana kwestia prawna stała się sporna w toku postępowania...

VII SA/Wa 659/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację gdy zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania przed właściwymi organami...
wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana kwestia prawna stała się sporna w toku postępowania administracyjnego lub przepisy prawa...

VII SA/Wa 657/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

zawiesza się, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację...
) rozstrzygnięcie w tej kwestii. Należy ponadto przyjąć, że istnieje konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana...

VII SA/Wa 654/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-07

zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację gdy zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem...
, że istnieje konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana kwestia prawna stała się sporna w toku postępowania...

VII SAB/Wa 231/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację, gdy zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania przed właściwymi...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana kwestia prawna stała się sporna w toku postępowania administracyjnego...

VII SAB/Wa 232/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Należy przez to rozumieć sytuację, gdy zagadnienie to nie było jeszcze przedmiotem postępowania przed właściwymi...
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana kwestia prawna stała się sporna w toku postępowania administracyjnego...

VII SAB/Wa 233/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

, który stanowi, że postępowanie administracyjne zawiesza się, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
się postępowaniu nie zapadło prawomocne (ostateczne) rozstrzygnięcie w tej kwestii. Należy ponadto przyjąć, że istnieje konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny...
1   Następne >   2