Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Go 403/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-12-17

postanowienia nie istniało zagadnienie wstępne. Jednak nawet jeśli za takie zagadnienie wstępne uznać rozpatrywanie przez niemiecki sąd wniosku o wznowienie postępowania...
, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zdaniem Sądu, organ nie mógł zawiesić...