Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

II FSK 1216/14 - Wyrok NSA z 2016-06-08

indywidualnej w tym zakresie, stanowić będzie zagadnienie wstępne w sprawie 'wymiarowej', a zatem do czasu wydania tychże interpretacji postępowanie w tej sprawie powinno...
postanowienia, 'zagadnienie wstępne', o którym mowa w art. 201 § 1 Ordynacji podatkowej, charakteryzuje się tym, że wyłania się w toku postępowania, jego rozstrzygnięcie należy...

II FSK 1105/22 - Wyrok NSA z 2023-01-24

zaistnienia ścisłego związku między zagadnieniem wstępnym a sprawą główną. Chodzi więc o sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem...
przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania jest niedopuszczalne. Oznacza...

II FSK 1378/14 - Wyrok NSA z 2016-06-08

którego uzależnione jest rozpatrzenie odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w R. Jak wyjaśniono stronie w uzasadnieniu postanowienia, 'zagadnienie wstępne...
, zgodnie z którym wydanie interpretacji ogólnej na wniosek podatnika nie jest zagadnieniem wstępnym w sprawie podatkowej dotyczącej danego podatnika. Interpretacja...

II FSK 1214/14 - Wyrok NSA z 2016-06-08

indywidualnych, stanowi zagadnienie wstępne w sprawie wymiarowej, a zatem do czasu wydania tych interpretacji postępowanie w tej sprawie powinno być zawieszone...
podatkowej uzasadnia przyjęcie stanowiska, że zagadnieniem wstępnym jest kwestia o charakterze otwartym, czyli jeszcze nie przesądzona, której treścią może być wypowiedź...

II FSK 1376/14 - Wyrok NSA z 2016-06-08

prawomocnego rozstrzygnięcia przez Ministra Finansów sprawy z wniosku o wydanie interpretacji ogólnej stanowiącej dla niniejszej sprawy zagadnienie wstępne., Postanowieniem z 10...
z którym, wydanie interpretacji ogólnej na wniosek podatnika nie jest zagadnieniem wstępnym w sprawie podatkowej dotyczącej danego podatnika. Interpretacja nie jest rozstrzygnięciem...

II FZ 358/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-29

rozstrzygnięcia przez inny organ administracyjny lub sądowy tzw. zagadnienia wstępnego. Zagadnienie wstępne występuje natomiast, gdy rozstrzygnięcie innej sprawy może wpływać...
się, że przepis ten ma zastosowanie wówczas, gdy sąd orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku...

II FSK 3668/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

się tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej., W judykaturze (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2008 r...
orzekający nie jest władny samodzielnie rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego. W ocenie Naczelnego Sądu...

I SA/Kr 620/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-10

w zapłacie zobowiązania podatkowego,, 2) art. 54 § 1 pkt 4 O.p. poprzez błędną wykładnię, tj. uznanie rozstrzygnięcia sądu administracyjnego za zagadnienie wstępne w rozumieniu...
, gdyż nie zawiesił postępowania, choć w sprawie zdaniem organu interpretacyjnego wystąpiło zagadnienie wstępne. Interpretacja indywidualna nie służy bowiem informowaniu strony...

III SA/Gl 1529/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-11

., 4.1. Przepis ten reguluje podstawę fakultatywnego zawieszenia postępowania, o czym decydują między innymi względy celowościowe. Zagadnienie wstępne musi mieć wpływ...
rozstrzygnąć zagadnienia wstępnego, jakie wyłoniło się lub powstało w toku postępowania sądowego., 5. W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest indywidualna...

I SA/Sz 349/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-21

prawnopodatkowych., W spornej sprawie, organ I instancji uznał, że aby udzielić żądanej odpowiedzi musiałby rozstrzygnął zagadnienie wstępne - tj. zbadać (potwierdzić...
interpretacyjny uznał, że aby udzielić żądanej odpowiedzi należałoby rozstrzygnąć zagadnienie wstępne - tj. zbadać (potwierdzić), czy Skarżąca prawidłowo ustaliła wartość...
1   Następne >   +2   +5   +10   92