Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja weterynaryjna X

II OSK 88/18 - Wyrok NSA z 2019-11-27

po zastosowaniu, którego stanowił przesłankę wymierzenia kary administracyjnej., Rozstrzygnięcie tego zagadnienia wstępnego, o ile postępowanie takowe byłoby wszczęte, mogłoby...

II SA/Bd 608/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-24

weterynaryjnego, brak dochowania okresu karencji po zastosowaniu, którego stanowił przesłankę wymierzenia kary administracyjnej., Rozstrzygnięcie tego zagadnienia wstępnego, o ile...

II SA/Po 641/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-28

przeprowadzić wstępne badanie zwierzęcia na miejscu, muszą posiadać wystarczającą znajomość z zakresu patologii zwierząt łownych, oraz produkcji i obróbki zwierząt łownych...
., Skarga nie jest zasadna., W pierwszej kolejności Sąd wskazuje, że poruszone przez skarżącą spółkę zagadnienia, a mianowicie, czy tusze zwierząt łownych nieoskórowanych...

IV SA/Po 179/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-05-31

Inspekcji Weterynaryjnej., Jak wynika z części wstępnej decyzji PLW, materialnoprawną podstawę zapadłych w tej sprawie rozstrzygnięć stanowiły przepisy:, - art. 44 ust. 1 pkt...
nie były okoliczności faktyczne sprawy, a jedynie ich właściwa prawna kwalifikacja, a ściślej - zagadnienie prawne zawierające się w pytaniu, czy w ustalonych...