Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

I OSK 725/06 - Wyrok NSA z 2007-02-15

jak za sprawy, których przedmiotem zaskarżenia są wartości pieniężne., W uzasadnieniu skargi kasacyjnej organ podał, iż w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne w rozumieniu...
przy tym, iż musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania...

III OSK 673/21 - Wyrok NSA z 2021-12-03

w sobie o istnieniu zagadnienia wstępnego, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. Zatem, przez zagadnienie wstępne rozumie się stan, w którym wydanie orzeczenia...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd'. Od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego powinno zależeć rozpatrzenie sprawy administracyjnej w ogóle...

I OSK 2377/13 - Wyrok NSA z 2015-03-26

, ani rozstrzygającą zagadnienie wstępne decyzją organów PIP. Nie do przyjęcia w państwie prawa jest taka sytuacja, w której ustawodawca nadaje określonemu organowi kompetencje...
sprawie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. dla celów postępowania prowadzonego przez ZUS, w sprawie należnej składki na FEP...

I OSK 2378/13 - Wyrok NSA z 2015-03-26

odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń i społecznych, który przy rozpoznawaniu sprawy nie jest związany ani decyzją ZUS, ani rozstrzygającą zagadnienie wstępne decyzją organów...
do kompetencji organów PIP, ustala się czy pracownik wykonuje pracę o szczególnym charakterze i decyzja w takiej sprawie jest rozstrzygnięciem zagadnienia wstępnego...

III SA/Kr 1456/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

, że w toku postępowania toczonego przez ZUS o składkę na FEP, organ ten powinien uznać, że decyzja inspektora pracy rozstrzyga zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt...

III SA/Kr 1507/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-27

zagadnienie wstępne w rozumieniu art.97 § 1 pkt.4 kpa., Zdaniem organu , nie ma podstaw prawnych do twierdzenia , że sporządzony przez pracodawcę wykaz stanowisk...

III SA/Kr 1457/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

, że w toku postępowania toczonego przez ZUS o składkę na FEP, organ ten powinien uznać, że decyzja inspektora pracy rozstrzyga zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1...

III SA/Kr 1459/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

charakterze co oznacza, że w toku postępowania toczonego przez ZUS o składkę na FEP, organ ten powinien uznać, że decyzja inspektora pracy rozstrzyga zagadnienie wstępne...

III SA/Kr 1510/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

zagadnienie wstępne w rozumieniu art.97 § 1 pkt.4 kpa., Zdaniem organu , nie ma podstaw prawnych do twierdzenia , że sporządzony przez pracodawcę wykaz stanowisk...

III SA/Kr 1511/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-17

zagadnienie wstępne w rozumieniu art.97 § 1 pkt.4 kpa., Zdaniem organu , nie ma podstaw prawnych do twierdzenia , że sporządzony przez pracodawcę wykaz stanowisk...
1   Następne >   +2   5