Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja publiczna X

IV SA/Gl 307/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-12

z dnia [...]r. Minister Sprawiedliwości zawiesił postępowanie w przedmiocie rozpoznania odwołania ze względu na istniejące w sprawie zagadnienie wstępne w postaci uprzedniego...
. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Powyższa ustawa w kompleksowy sposób reguluje zagadnienie dostępu do informacji publicznej, określa zarówno zakres podmiotowy i przedmiotowy...

IV SAB/Wr 93/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-03

w części wstępnej, gdzie został sprecyzowany zarzut i wnioski. Skarżący bowiem kwestionuje bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Dz. a następnie domaga się zobowiązania...
, że jej przedmiotem jest to właśnie żądanie, a nie bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Dz., Kolejnym zagadnieniem w tej sprawie jest jej przedmiot. Rozważając...