Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

IV SA/Wr 133/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-05

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd., Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu kodeksu postępowania...
i prawnym należy do organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie, należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu...

II OSK 2195/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

do niego, ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy o wymeldowanie, ale nie jako zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., lecz jako element stanu...
ze spornego lokalu jest zagadnieniem wstępnym w sprawie o wymeldowanie. Skarżący załączył kserokopię zaświadczenia z Sądu Rejonowego w P. sygn. [...] z dnia [...] lipca 2013 r...

II SA/Go 791/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-18

. Zarzucała, iż w postanowieniu Wojewody nie wskazano co ma być takim zagadnieniem wstępnym ani kto, kiedy i do kogo wystąpił o jego rozstrzygnięcie. Jej zdaniem, w sprawie...
lub sąd. Regulacja ta oznacza, iż w przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje do rozstrzygnięcia zagadnienie wstępne, organ administracji państwowej obowiązany...

III SA/Lu 632/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-20

podniósł, że toczące się postępowanie o ochronę posiadania stanowi dla sprawy meldunkowej zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. W niniejszej sprawie Sąd...
, a w konsekwencji niesłuszne przyjęcie, że prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przedmiocie wydania kluczy do lokalu stanowi zagadnienie wstępne., W uzasadnieniu skargi skarżący...

IV SA/Wa 543/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-03

wstępnego przez inny organ lub sąd. We wniosku o zawieszenie postępowania, jako zagadnienie wstępne wymagające uprzedniego rozstrzygnięcia, wskazano sprawę toczącą...
zabezpieczenie udzielonej pożyczki., W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia...

IV SA/Wa 542/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-03

wstępnego przez inny organ lub sąd. We wniosku o zawieszenie postępowania, jako zagadnienie wstępne wymagające uprzedniego rozstrzygnięcia, wskazano sprawę toczącą...
zabezpieczenie udzielonej pożyczki., W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia...

IV SA/Wa 541/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-03

wstępnego przez inny organ lub sąd. We wniosku o zawieszenie postępowania, jako zagadnienie wstępne wymagające uprzedniego rozstrzygnięcia, wskazano sprawę toczącą...
zabezpieczenie udzielonej pożyczki., W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia...

II SA/Wr 2101/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-23

naruszonego posiadania spornego lokalu stanowi zagadnienie wstępne w sprawie, w rozumieniu art.97§1 pkt 4 kpa. Zgodnie z tym przepisem, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji...
i niejednoznaczna. W ocenie składu orzekającego podzielić należy jednakże pogląd, że zagadnienie wstępne to sytuacja, w której merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy będącej...

II SA/Wr 2218/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-08

§ 1 k.k. stanowi zagadnienie wstępne w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, a zatem zawieszenie postępowania administracyjnego jest zasadne., Nie godząc...
i niejednoznaczna. W ocenie składu orzekającego podzielić należy jednakże pogląd, że zagadnienie wstępne to sytuacja, w której merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem...

III SA/Kr 820/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-21

zagadnieniem wstępnym w stosunku do rozpoznawanej sprawy administracyjnej a związek spraw ma na celu dać ostatecznie odpowiedź czy M. M. zamieszkuje w lokalu ul. B 5/2...
[...] o eksmisję M. M. z lokalu nr 2 przy ul. B 5 w A nie jest zagadnieniem wstępnym w niniejszej sprawie., Skarga M. M. na postanowienie Wojewody do Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   32