Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

VI SA/Wa 1383/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

prawnego nieruchomości traktowanej jak drogowa, stanowi zagadnienie wstępne dla rozpoznania sprawy o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót...
wniosku przez stronę, ustalenie przez organ stanu prawnego nieruchomości traktowanej jak nieruchomość drogowa, stanowi zagadnienie wstępne dla wydania decyzji w sprawie...

VI SA/Wa 1378/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

zagadnienie wstępne dla rozpoznania sprawy o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót polegających na wygrodzeniu terenu pod plac budowy. Podniósł...
nieruchomości traktowanej jak nieruchomość drogowa, stanowi zagadnienie wstępne dla wydania decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót polegających...

VI SA/Wa 1379/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

względem złożonego wniosku, ustalenie przez organ stanu prawnego nieruchomości traktowanej jak drogowa, stanowi zagadnienie wstępne dla rozpoznania sprawy o wydanie...
, stanowi zagadnienie wstępne dla wydania decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót polegających na wygrodzeniu terenu pod plac budowy, podczas...

VI SA/Wa 1380/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

przyjęcie, że następcze względem złożonego wniosku, ustalenie przez organ stanu prawnego nieruchomości traktowanej jak drogowa, stanowi zagadnienie wstępne dla rozpoznania...
jak nieruchomość drogowa, stanowi zagadnienie wstępne dla wydania decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót polegających na wygrodzeniu terenu pod plac...

VI SA/Wa 2580/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

przez organ administracji publicznej prowadzący postępowanie. W razie gdy w postępowaniu administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany...
zwykłego układu kompetencji. W sytuacji zatem, gdy zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd w sposób odmienny od rozstrzygnięcia tego zagadnienia...

VI SA/Wa 936/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-28

, gdyż postępowanie, które zdaniem skarżącej rozstrzyga o zagadnieniu wstępnym toczyło się również przed Zarządem Dróg Miejskich, a więc rozstrzygnięciem tego zagadnienia...
na podstawie Umowy. Powyższe sporne zagadnienie wstępne - zdaniem skarżącej - ma znaczenie prawne dla rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji, gdyż dotyczy zasadności...

II SA/Sz 1011/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

sprawy aspekt strony nie jest zagadnieniem wstępnym, które ma rozstrzygnąć w innym postępowaniu Sąd. Kolegium przyznało, że określenie strony postępowania administracyjnego...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a.)., Jak wskazuje się w doktrynie, zagadnieniem wstępnym w rozumieniu...

VI SA/Wa 1074/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

publicznej prowadzący postępowanie. W razie gdy w postępowaniu administracyjnym pojawi się zagadnienie wstępne, organ administracji obowiązany jest zawiesić postępowanie (art. 97...
GITD, w przedmiotowej sprawie w sytuacji, gdy zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd w sposób odmienny od rozstrzygnięcia...

II SA/Kr 1379/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-12

zagadnienie wstępne, bowiem decyzja o której mowa w art. 73 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, jest decyzją deklaratoryjną...
uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd zagadnienia wstępnego. W doktrynie zagadnienie wstępne definiuje się jako zagadnienie prawne o charakterze materialnym...

II SA/Kr 1171/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-16

zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., W opinii Wojewody...
zagadnienie wstępne, uzasadniające zawieszenie postępowania. W toczącym się postępowaniu odszkodowawczym konieczne jest ustalenie prawa własności spornej nieruchomości w celu...
1   Następne >   +2   +5   +10   18