Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

VIII SA/Wa 595/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

do innego organu administracji lub sądu, zagadnienie wstępne wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia tzn. przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji oraz istnieje zależność...
, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Jeśli związek między rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania, a zagadnieniem wstępnym nie występuje...

VIII SA/Wa 594/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

administracji lub sądu, zagadnienie wstępne wymaga uprzedniego rozstrzygnięcia tzn. przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji oraz istnieje zależność między uprzednim...
rozstrzygnięciem, a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji. Jeśli związek między rozstrzygnięciem sprawy będącej przedmiotem postępowania, a zagadnieniem wstępnym...

IV SA/Gl 740/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-26

to nastąpić., Przechodząc do oceny trzeciej z wymienionych we wniosku podstaw wznowieniowych organ podniósł, iż zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 7...
dla rozstrzygnięcia sprawy kwestia prawna, jaka wyłoniła się w toku postępowania. Zagadnienie wstępne rozstrzygane być musi w odrębnym postępowaniu, stanowiąc jego przedmiot...

II SA/Wa 1658/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-14

, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (ibidem). Taka sytuacja, mając na względzie...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, poprzez nieprawidłowe zastosowanie polegające na przyjęciu, że przepis ten może być stosowany...

II SA/Wa 572/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-21

publicznej. Zatem - w ocenie Sądu - nie można uznać za zagadnienie wstępne oczekiwanie na rozstrzygnięcie sądu w innej sprawie administracyjnej, a mianowicie do czasu...
zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd (ibidem). Taka sytuacja, mając na względzie wyżej wykazane okoliczności oraz kontekst...

II SA/Wa 1424/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-05

gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy , od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, poprzez nieprawidłowe zastosowanie...
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, poprzez nieprawidłowe zastosowanie, polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że rozpatrzenie złożonego...

I OSK 1298/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

kosztów postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, nie uwzględniając wniosku o odrzucenie skargi, uznał skargę za zasadną i wskazał, że za zagadnienie wstępne...
publicznej. W ocenie Sądu nie można uznać za zagadnienie wstępne oczekiwania na rozstrzygnięcie w innej sprawie administracyjnej - a więc do czasu rozpatrzenia...

II SAB/Kr 48/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-11

błędnie powołał podstawę prawną swojego wystąpienia, albowiem w sprawie nie zachodzi zagadnienie wstępne, ponadto przepisy kodeksu postępowania administracyjnego...
zagadnienia wstępnego dotyczącego kwestii posiadania lub nieposiadania przez ZIKiT statusu organu władzy publicznej. Pismem z tej samej daty organ zwrócił się do SKO...

I OSK 2235/12 - Wyrok NSA z 2013-02-20

września 2011 r. zawiesił postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej z powodu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego dotyczącego kwestii posiadania przez Zarząd...
zagadnienia wstępnego., Pismem z dnia 25 października 2011 r., znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie dokonało rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego ustalając...

II SA/Wa 972/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-07

o tym, że organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...
i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia, wstępnego przez inny organ lub sąd, poprzez nieprawidłowe zastosowanie, polegające na nieuzasadnionym...
1   Następne >   +2   +5   +10   24