Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

V SA/Wa 2764/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

organ decyzji rozstrzygającej kwestię wskazywaną jako zagadnienie wstępne będące podstawą zawieszenia., Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] wydanym...
oraz o zmianie innych ustaw oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6 tej ustawy i dokonaniu wpisu do rejestru grup, stanowi 'zagadnienie wstępne' uzasadniające...

III SA/Łd 267/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-31

karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.;, - art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie zebrania...
, bez wskazań doświadczenia życiowego i z pominięciem oczywistych dowodów poprzez uznanie, że prowadzone postępowanie karne może być uznane zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97...

V SA/Wa 2945/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-07

, koniecznym jest zbadanie jej prawdziwości, co nastąpi w postępowaniu karnym. Zatem okoliczność ta stanowi zagadnienie wstępne o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 4...
od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne, o którym mowa wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...

I SA/Rz 486/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-17

k.p.a. wymaga istnienia związku bezpośredniego pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, a zagadnieniem wstępnym rozumianym jako bezwzględnie uzależnienie rozpatrzenia sprawy...
doświadczenia życiowego i z pominięciem oczywistych dowodów poprzez uznanie, że prowadzone postępowanie karne, może być uznane zagadnieniem wstępnym w myśl art. 97 § 1 pkt 4...

III SA/Łd 995/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-04

w postępowaniu administracyjnym, a w konsekwencji rozstrzygnięcia przez Sąd w sprawie karnej stanowi zdaniem organu zagadnienie wstępne o którym mowa jest w art. 97 § 1...
płatności. Możliwe do zaistnienia w postępowaniu karnym rozstrzygnięcia stanowią zatem zagadnienie wstępne w rozumieniu ort. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w sprawie przyznania...

III SA/Łd 996/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-04

, a w konsekwencji rozstrzygnięcia przez Sąd w sprawie karnej stanowi zdaniem organu zagadnienie wstępne o którym mowa jest w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a, co ma niewątpliwie wpływ...
do wypłaty wnioskowanej w niniejszej sprawie płatności. Możliwe do zaistnienia w postępowaniu karnym rozstrzygnięcia stanowią zatem zagadnienie wstępne w rozumieniu ort...

III SA/Łd 940/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-25

autentyczności dokumentów, a także przypisania winy i sprawstwa za zarzucany czyn z art. 297 § 1 kk, stanowi zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a....
, że przedmiot sprawy karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne w myśl art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.,, - naruszenie przepisu art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez...

III SA/Łd 867/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-05

na zagadnienie prejudycjalne. Organ II instancji stwierdził, że w sprawie dotyczącej wniosku strony o przyznanie płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym...
sprawy karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., - art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 § 1 k.p.a. poprzez zaniechanie...

III SA/Łd 868/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-03-05

płatności na rok 2017 zagadnieniem wstępnym było rozstrzygnięcie tego, czy wnioskodawca posłużył się fałszywymi dokumentami ubiegając się o przyznanie płatności. Gdyby fakt...
[...]w drodze uznania, że przedmiot sprawy karnej może być traktowany jako zagadnienie wstępne, w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., - art. 7 k.p.a. w związku z art. 77 § 1...

I GSK 938/22 - Wyrok NSA z 2023-12-06

, w sytuacji gdy nie było ku temu podstaw, w konsekwencji błędne przyjęcie, że w sprawie nie występowało zagadnienie wstępne, warunkujące zawieszenie postępowania, wobec czego...
za zagadnienie wstępne uznały wyjaśnienie okoliczności faktycznych, w konsekwencji wywodząc, iż rozstrzygnięcie danej kwestii może mieć wpływ na załatwienie sprawy podczas...
1   Następne >   +2   +5   +10   77