Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

I OW 53/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-24

do rozpoznania wniosku Burmistrza Karlina o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarownia terenu postanawia wskazać Zarząd Powiatu Białogard jako organ...
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dot. budowy domu jednorodzinnego na nieruchomości przylegającej do drogi publicznej. Spór powstał w związku...

I OSK 142/05 - Wyrok NSA z 2005-09-01

w Z. w uchwale z dnia 24 maja 2001 r. przeznaczył do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki nr 1/11 o pow...
są części nieruchomości niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie osobie, która zamierza...

I OSK 2072/16 - Wyrok NSA z 2016-12-30

z którą organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m.in. zapewnienie warunków działania szkoły...
lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposobem przewidzianym przez prawo realizacji przez Zarząd Powiatu (art. 5c pkt 2...

III SA/Gd 187/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-28

lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, należy wskazać...
organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki...

III SA/Wr 185/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-03

nocnych i w dni ustawowo wolne od pracy, muszą być także uwzględnione szczególne warunki pracy konkretnej apteki. W przypadku bowiem Apteki Leków Gotowych A, położonej w Ł...
przez apteki ogólnodostępne usługi, świadczone w zwykłych warunkach. Ustalając godziny pracy aptek w normalnych, codziennych warunkach należałoby zatem uwzględniać potrzeby...

II SA/Ol 663/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-08-22

) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru...
, ze zm) w związku z § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach...

III SA/Wr 844/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-04-27

. o drogach publicznych);, b) wykluczone było uznanie drogi na w/w działce nr [...]/[...] za drogę gminną, gdyż droga ta nie spełnia wymaganych warunków bezpieczeństwa...
, że okoliczność, że o zaliczeniu drogi decyduje Rada Gminy nie uwalnia Zarządu Powiatu od sprawdzenia, czy droga taka spełnia wszystkie warunki bycia drogą gminną., Wojewódzki...