Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

IV SAB/Wa 277/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

przez Zarząd Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy 1. stwierdza, że Zarząd Dzielnicy [...] dopuścił się przewlekłego...
prowadzenia postępowania w zakresie rozpatrzenia wniosku [...]sp. z o.o. z siedzibą w [...] z dnia 1 lipca 2005 r. o ustalenie warunków zabudowy; 2. stwierdza, że przewlekłe...

IV SAB/Wa 495/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

prowadzenie przez Zarząd [...] postępowania w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy I. zobowiązuje Zarząd [...] do rozpoznania...
wniosku M. S. w sprawie o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II...

IV SAB/Wa 225/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

. na bezczynność Zarządu [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę K. K. (dalej 'Skarżący') reprezentowany przez profesjonalnego...
[...] o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w terminie określonym w art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego;, 2. wyznaczenie Zarządowi Dzielnicy [...] miesięcznego...

IV SAB/Wa 19/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

w przedmiocie zobowiązania Prezydenta [...] do rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego...
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługowo - rekreacyjną w parterze oraz garażem...

IV SAB/Wa 59/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

. o ustalenie warunków zabudowy na działkach nr [...], [...], [...] przy ul. [...] w [...], było prowadzone w sposób przewlekły, 2. stwierdza, że przewlekłość miała miejsce...
. T. L., reprezentowany przez adwokata, złożył skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zarząd Dzielnicy [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy...

IV SAB/Wa 1671/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-06

w [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zarząd Dzielnicy [...] m. [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy I. zobowiązuje...
Zarząd Dzielnicy [...] m. [...] do rozpatrzenia wniosku [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] w sprawie ustalenia warunków zabudowy z dnia [...] sierpnia 2012 r. w terminie 1...

IV SAB/Wa 8/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-18

niejawnym sprawy ze skargi S. L. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy postanawia: 1). umorzyć postępowanie...
. skarżący S. L. złożył skargę na bezczynność Urzędu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie...

IV SAB/Wa 188/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-24

sprawy ze skargi S. L. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy postanawia: 1) umorzyć postępowanie...
. L. wniósł skargę na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 23 maja 2013 r. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji...

IV SAB/Wa 771/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-11-18

niejawnym sprawy ze skargi I. D. na bezczynność i przewlekłość Zarządu [...] w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy postanawia: umorzyć postępowanie...
') z [...] maja 2020 r., [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy., Następnie w piśmie z 24 lipca 2020 r. skarżąca oświadczyła, że jej sprzeciw stanowi...

IV SAB/Wa 124/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-10

Dzielnicy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy I. stwierdza przewlekłość postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku S. L. z dnia...
[...] lipca 2012 roku o ustalenie warunków zabudowy; II. stwierdza, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Zarządowi Dzielnicy...
1   Następne >   3