Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Rz 592/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-08-20

, kopią decyzji o warunkach zabudowy oraz kserokopią potwierdzenia wniesionej opłaty skarbowej za wydanie decyzji., Pismem z dnia [...] listopada 2013r., znak: [...], organ...

II SA/Go 891/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-25

naukowych lub edukacyjnych jest obowiązany utrzymywać takie zwierzęta w ośrodku: 1) w którym zostały zapewnione odpowiednie dla danego gatunku zwierząt warunki środowiskowe...
i cech gatunków zwierząt w nim utrzymywanych a ponadto (ust. 2 pkt 2 ) zapewnić zwierzętom między innymi transport w warunkach odpowiednich dla danego gatunku, zgodnie...

II SO/Ol 18/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-11-26

do jego otrzymania., W warunkach niniejszej sprawy, wnioskodawca powołał się wprawdzie na obecnie trudną sytuację finansową, lecz okoliczności, które przywołał na potwierdzenie...
tego stanowiska nie mogą być uznane za wiarygodną podstawę przyznania prawa pomocy. W warunkach niniejszej sprawy nie można przyjąć bowiem, że wnioskodawca wykazał...

II SA/Kr 122/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-31

listonoszowi przesyłek celem ich nadania jest zgodna z § 15 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług...
jest zgodna z § 15 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora...