Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Sanitarny X

II SA/Rz 860/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-17

), zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni...
ujęte w projekcie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: 'budowa elektrowni wiatrowej o mocy 0,5 MW wraz z urządzeniami budowlanymi, w tym m.in.: przyłącza...

II SA/Kr 860/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-02-16

w [...] z dnia 6 marca 2000 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zainstalowaniu węzła do produkcji...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] .1999r. znak [...] dotyczące uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej...

II SA/Gl 291/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-17

sądowe W związku ze złożonym wnioskiem Spółki A o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji 'przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Centrum...
na środowisko. Po jego przedstawieniu, kolejnym postanowieniem z dnia [...] uzgodnił w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych warunki zabudowy i zagospodarowania...

SA/Rz 2304/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-07-05

[...] października 2002 r., Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe. SA/Rz 2304/02, UZASADNIENIE...
. Nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia [...] marca 2002 r. Nr [...] uzgadniające warunki zabudowy i zagospodarowania...

II SA/Rz 860/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-04

niejawnym wniosku strony skarżącej: SL o wstrzymanie wykonania decyzji Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia [...] czerwca 2016 roku w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...
warunków zabudowy. Uzasadnienie:, W skardze z dnia 16 czerwca 2016 r. profesjonalny pełnomocnik procesowy strony skarżącej: SL zaskarżył postanowienie [...] Państwowego...

SA/Rz 1207/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-13

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą 'Przedłużenie ulicy O. w R. od skrzyżowania z Aleją W. do ulicy M. wraz z budową i przebudową...
postanowienia z dnia [...] lipca 2000r. Nr [...] o uzgodnieniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą 'Przedłużenie ulicy O. w R...

II SA/Rz 204/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-12

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu -skargę...
Burmistrza Gminy dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania...

II SA/Kr 37/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-29

Inspektora Sanitarnego w K. z dnia 2 lutego 2001 r. nr [....] w przedmiocie uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: umorzyć...
. z [...] lutego 2001 r. znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Na rozprawie 29 kwietnia 2009 r. strona skarżąca...

II SA/Ka 1904/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-05-19

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu...
2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm.) Wójt Gminy J. nałożył na inwestora Z.N., ubiegającego się o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy...

II SA/Kr 2461/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-10-19

decyzja Wójta Gminy [...] znak [...] z dnia [...] 2000r. ustalająca dla Parafii [...] p.w. [...] w [...] warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - działki...
: dokumentacja geologiczna, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o zmianie lokalizacji cmentarza., W dniu [...] sierpnia 2000r. Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] wydał...
1   Następne >   +2   +5   8