Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 313/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-29

- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa obejmują działania związane z zapewnieniem warunków do funkcjonowania sił zbrojnych zarówno w okresie pokoju...
, które nie spełniały warunków zastrzeżenia ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, przestały być z dniem 1 stycznia 2001 r. terenami zamkniętymi., W odpowiedzi...

II SA/Bd 653/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-23

funkcjonowania państwa w warunkach wojennych, a także podnoszących odporność na skutek awarii i klęsk żywiołowych, jest jednym ze strategicznych celów polityki przestrzennej...
zgodnie z wymogami jej funkcjonowania., Ponadto zwrócono uwagę, iż Szef WSzW w [...], stosownie do treści art. 25 ust. 2 ww. ustawy wskazał warunki, o których mowa w art...

II SA/Bd 1314/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-16

uzgodnienia projektu mpzp sporządzonego przez Wójta Gminy [...] oraz narzucił warunki jego uzgodnienia bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, bowiem w polskim porządku prawnym brak...
jest jakiegokolwiek przepisu uzasadniającego taką odmowę, czy też narzucenie takich warunków. Odmawiając uzgodnienia spornego projektu, organ I instancji powołał...

II SA/Bd 652/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-09-05

przepisów. Nie wykazał, że planowana inwestycja oddalona 19 km od planowanej Bazy, jest w sprzeczności z obowiązującymi przepisami i nie podał warunków, pod jakimi...
maksymalne bezpieczeństwo, utrzymanie zdolności obronnej, ochronę ludności oraz niezawodność i ciągłość funkcjonowania państwa w warunkach wojennych, a także podnoszących...