Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

V SA/Wa 1658/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-09

, zdaniem Skarżącej, nie może być klasyfikowany do powyższego grupowania, spełnia zaś wszelkie warunki do sklasyfikowania go do pozycji 8705 90, obejmującej pozostałe pojazdy...
czy zabiegów., Tak więc ambulanse medyczne, nawet o specjalistycznym wyposażeniu, nie spełniają warunków pozycji 8705., Niezasadny jest także zarzut Strony, iż cechy pojazdu...

V SA/Wa 2090/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-17

jak każdy inny dowód w sprawie i ją ocenił. Wyjaśnił, że ocena czy wyrób lub usługa, spełnia warunki zaklasyfikowania do wskazanego grupowania nie leży w gestii służb...
ładunkową, a dodatkowo posiada otwory technologiczne przeznaczone do montażu siedzeń i pasów bezpieczeństwa, przez co nie spełnia warunków klasyfikacji do pozycji 8704...