Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

IV SA/Wa 3328/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-13

na planów inwestycyjnych w/w działkach, w tym w szczególności stanowi przeszkodę do uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy (skarżąca szczegółowo zrelacjonowała historię...
wydane sprawie dotyczącej ustalenia na rzecz skarżącej warunków zabudowy dla inwestycji planowanej na działkach objętych decyzją Szefa AW z 2009 r.) wskazały, że ustalenie...