Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

I SA/Sz 842/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-01

(Dz.U.2009.72.619 ze zm.), oraz § 31 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania...
. działki nr [...] nr obrębu [...] S., Organ wskazał również, że do okoliczności świadczących o stworzeniu przez wnioskodawcę sztucznych warunków przyznania pomocy w celu...

III SA/Po 486/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

odnawialną i w oszczędzanie energii' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji, zgodnie z wnioskiem była poprawa warunków życia mieszkańców...
poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3280,96 mb oraz zakup 1 szt. dmuchawy ciepła do budynku oczyszczalni ścieków w D. oraz poprawa warunków życia...