Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

IV SAB/Wa 120/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-22

Dzielnicy [...] Miasta [...] W. w przedmiocie postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę W. S. wniósł do Wojewódzkiego...
administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Zawnioskował o nakazanie organowi wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

IV SAB/Wa 17/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-02

Dzielnicy [...] Miasta W. w przedmiocie postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy -oddala skargę- W. S. wniósł do Wojewódzkiego...
administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Zawnioskował o nakazanie organowi wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie...

IV SAB/Wa 547/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę. A. D. i D. D. (dalej: 'skarżący') wnieśli do Wojewódzkiego...
, że 17 lutego 2020 r. strony wystąpiły do organu z wyżej opisanym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, który uzupełniły 19 lutego 2020 r. Wezwaniem z 24 lutego...

II OSK 652/16 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w [...] na bezczynność Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Przedmiotem skargi kasacyjnej...
. akt IV SA/Wa 268/15), którym oddalono skargę w/w spółki w przedmiocie bezczynności w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy., Powyższy wyrok został...

II OSK 653/16 - Wyrok NSA z 2017-04-26

Prezydenta m. st. Warszawy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Przedmiotem skargi kasacyjnej wniesionej w niniejszej...
), którym oddalono skargę w/w spółki w przedmiocie bezczynności w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy., Powyższy wyrok został wydany w oparciu...

II SAB/Łd 27/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-09-15

roku sprawy ze skargi M. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w zakresie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę. M. D. wniósł...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji planowanej w Ł., przy ul...

VIII SAB/Wa 19/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

. w kwestii wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na jego działkach nr [...] i [...], położonych w R. przy ulicy Ź.- W. w R.., W uzasadnieniu skargi...
podnosił, iż w dniu [...] lipca 2008 roku wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta R. o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie [...] budynków...

II SA/Gd 848/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-07-02

. na decyzję Prezydenta Miasta G. z dnia 1 sierpnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy uchyla zaskarżoną decyzję i określa, że decyzja...
ta nie może być wykonana. Wnioskiem z dnia 10 października 2005 r. G. S. wystąpił o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie automatycznej bezobsługowej stacji paliw...

II OSK 2873/12 - Wyrok NSA z 2013-05-08

administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie...
administracyjnego wszczętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wnioskiem złożonym w dniu 9...

II SAB/Sz 160/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-15

. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy I. stwierdza, że Prezydent Miasta K. dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącego J. P. z dnia 1...
warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr [...] i [...], w obrębie [...], w K.., Prezydentowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   85