Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II OW 8/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 2 lutego 2004r, Rep. [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu p o s t a n...
. [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu., Pismem z dnia 29 grudnia 2004r. Z. Ż. zażądał wyłączenia wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II OPP 66/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sygn. akt II SA/Kr 2821/02 postanawia 1. stwierdzić, że w postępowaniu w tej sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania, 2...
[...] września 2002 r. o odmowie wznowienia postępowania zaskarżonego decyzją Wójta Gminy Ł. z dnia [...] marca 2002 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy...

II OPP 11/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-28

. akt [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu p o s t a n a w i a 1) stwierdzić, że w postępowaniu w tej sprawie nastąpiła przewlekłość...

II OPP 7/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-11

2003r. utrzymujące w mocy postanowienie Wojewody Lubelskiego z dnia [...] października 2003r. uzgadniające w zakresie ochrony środowiska warunki zabudowy i zagospodarowania...