Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 227/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

, z. 7-8, s. 39; także o ograniczeniach przenoszenia uprawnień z nie będącej aktem rzeczowym decyzji o warunkach zabudowy M. Szewczyk, w: Z. Leoński, M. Szewczyk, Zasady...
kolejowym, jak również przepisy rozporządzenia Ministra Transportu z 12 marca 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji...