Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

II SAB/Ol 110/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-12

oświadczenia w sprawie o sygn. akt '[...]'., W warunkach niniejszej sprawy, z przyczyn wskazanych wyżej, w pełni uzasadnione było zarówno wezwanie wnioskodawcy do przedłożenia...
, które w sposób nie budzący wątpliwości wykazały, że spełniają przesłanki do jego otrzymania, czego w warunkach niniejszej sprawy wnioskodawca nie uczynił., Tym samym, na podstawie art. 258 §...

II SO/Ol 19/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-12

skierowanie wezwania do złożenia dodatkowego oświadczenia w sprawie o sygn. akt '[...]'., W warunkach niniejszej sprawy, z przyczyn wskazanych wyżej, w pełni uzasadnione...
tylko w stosunku do osób, które w sposób nie budzący wątpliwości wykazały, że spełniają przesłanki do jego otrzymania, czego w warunkach niniejszej sprawy wnioskodawca...