Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

V SA/Wa 1723/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

, która w przypadku wystąpienia o warunki zabudowy, stanie się ziemią o przeznaczeniu budowlanym, a jej wartość wyniesie kilka milionów złotych, co pozwoli na zwrot nienależnie...
(art. 77 § 1 k.p.a.), tj. przy podjęciu wszelkich kroków niezbędnych dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jako warunku wydania decyzji o przekonującej treści (art...

I SA/Gd 1359/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-01-21

i opieszałość Wójta Gminy, pismo z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z dnia 3 listopada .2004 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy...
w tym przedmiocie muszą być uzasadnione istnieniem istotnych przesłanek wykazujących np. na całkowitą nieściągalność zadłużenia. Ponadto w przypadku spełnienia warunków...

V SA/Wa 1206/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

się z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Warunki mieszkaniowe dobre. Źródło utrzymania rodziny stanowi dochód pochodzący z pobieranej przez małżonków renty rolniczej...
we własnym murowanym, podpiwniczonym domu składającym się z trzech pokoi, kuchni i łazienki. Warunki mieszkaniowe są dobre. Dodatkowo dom wyposażony został w nowy piec grzewczy...

VIII SA/Wa 787/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

, że spełnienie ustawowych warunków umorzenia składek (odsetek) daje jedynie możliwość umorzenia tych należności, nie nakłada jednak na organ rentowy obowiązku w tym zakresie...
znajduje się gospodarstwo skarżącego, w skład którego wchodzą działki [...],[...],[...]. Działka [...] przeznaczona jest w częściach pod drogę wojewódzką, teren zabudowy...