Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I SAB/Kr 6/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-08

handlowo usługowy w B. posiadający powierzchnię zabudowy 931m2. którego budowa została ukończona w 1960 r. Umowa sprzedaży z dnia 14.11.2014 r. została poprzedzona...
od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowali...